Wernisaż 27 lipca o godz. 19:00 w Rotacyjnym Domu Kultury

Wystawa prezentująca wybrane prace z dotychczasowego dorobku duetu twórczego drzeWO.

Prace tworzone wypracowaną techniką własną – losowość, oddanie kontroli, „błąd” versus narzucony wcześniej porządek – format pracy, ilość multiplikacji, narzucony szablon, chirurgiczna dbałość o szczegóły.

Również prace inspirowane aktualnymi wydarzeniami w kraju, jak np. praca „Krzyk”” – odbicie łudząco podobnego do ludzkiej twarzy pnia ściętego drzewa po wprowadzeniu tzw. „ustawy Szyszki”

Prace i techniki pokazujące nietypowy sposób podejścia do tego co powstaje. Celem nie jest konkretny wynik, do którego twórca dąży z premedytacją przy pomocy wszelkich znanych mu technik, narzędzi i materiałów. O wyniku z jednej strony decyduje los, wcześniej narzucone zasady „gry”, z drugiej niedoskonałość wykorzystywanych narzędzi oraz niedoskonałość ludzkiego ciała lub umysłu, szeroko pojęta inspiracja. „Błędy” i „potknięcia” zamknięte we wcześniej narzuconym porządku twórczej gry okazują się efektami najbardziej spektakularnymi.

Prace łączą formę edurozrywki (techniki druku, materiały, pojęcia) oraz szeroko pojęty język sztuki, jako wypadkową prezentując formę arttainment – twórczego spędzania czasu podczas kreatywnej podróży, prowadzącej od jednej pracy do drugiej, od porządku do efektu przypadkowego. Odpoczynek od świata otaczającej elektroniki, monitorów, mediów. Wyjścia w kierunku poznania i odzyskania własnych, elementarnych narzędzi twórczych, kontaktu z rzeczywistym światem materialnym, umiejętności słuchania własnego ciała oraz uszanowania niezależnego życia powstającego dzieła.

Instagram duetu twórzczego drzeWO