Krajowa Izba Radców Prawnych – zakres projektu:

– opracowanie graficzne logo,

– księga znaku,

– zaproszenia,

– identyfikatory,

– logo 30 lat Krajowej Izby Radców Prawnych,

– logo Fundacja Radców Prawnych Subsidio Venire,

– plakaty,

– Ośrodek Badań Studiów i Legislacji – okładki książek

– system identyfikacji graficznej Krajowej Izby Radców Prawnych –

– Radca Prawny – dwumiesięcznik – ilustracje

 

Link do stron:

www.kirp.pl

www.ksiegaznaku.kirp.pl